Skip links

BatchLine 1.2 is now released (Thai version)

BatchLine คือโปรแกรมบันทึกการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Batch Record) นอกจากการบันทึกข้อมูลการผลิต ตัวโปรแกรมยังสามารถใช้จัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ออกแบบระบบการผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต เป็นนวัตกรรมที่ฉีกกรอบการบันทึกการผลิตด้วยกระดาษโดยสิ้นเชิง 

ทีมงานของ BatchLine ทำงานร่วมกับลูกค้าและที่ปรึกษาด้าน Compliance อย่างหนัก เพื่อพัฒนาให้ BatchLine ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอยู่เสมอ สำหรับเวอร์ชัน 1.2 นี้ เราเน้นการพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และเพิ่มระบบใหม่ๆ ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น

ด้วยความยืดหยุ่นในการควบคุมขั้นตอนการผลิต ผู้ออกแบบสายการผลิตสามารถกำหนดลำดับการทำงานให้เป็นขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานผิดลำดับ หรือกำหนดขั้นตอนการผลิตแบบคู่ขนานก็สามารถทำได้ ที่สำคัญฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) และตรวจสอบคุณภาพ (QC) สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อผิดพลาด (deviation) ได้ตั้งแต่ระหว่างผลิต ไม่จำเป็นต้องรอจนสิ้นสุดกระบวนการ

ในการตรวจสอบของฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ โปรแกรมจะเลือกแสดงเฉพาะจุดที่เกิดข้อผิดพลาดเพื่อลดเวลาการอ่านเอกสาร มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การวิเคราะห์ APRQ ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการวัดผลได้ด้วยตัวเอง

โปรแกรม BatchLine ช่วยให้การบันทึกการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ US FDA CFR Part 11 และ PIC/S GMP Annex 11  มีการควบคุมข้อมูลตามหลัก ALCOA+ ของ Data Integrity ทีมงานจัดการจัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัท Factorytalk รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย BatchLine แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเอา BatchLine ไปใช้งานในโรงงานของท่าน หรือสาธิตการใช้งานโปรแกรม โปรดกรอกข้อมูลติดต่อด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับไปทันที

Leave a comment